055 - 007 til 009 - 1904

Mpr nr. A055007
Dato : 19040910
Forfatter:Helm-Hansen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandboring. Skrivelse fra Helm-Hansen om, at det ham overdragne arbejde er blevet dyrere end beregnet, da han afgav tilbud, hvorfor han anmoder at få en del at tabet dækket, men dette afslås af direktionen

Mpr nr. A055008
Dato : 19040730
Forfatter:Ipsen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Den 1. august tiltræder frk. Kirstine Ipsen der tidligere har været ansat her men flyttede til sindssygeanstalten i Vordingborg. Man anmoder om, at hun må få udbetalt sit alderstillæg, der ikke vil føre til overskridelser af budgettet

Mpr nr. A055009
Dato : 19050531
Forfatter:Pedersen, Johannes, havemand Jensen, C, skrædder Normand, Rasmus Peter Lausten, Jens Peteer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn, Havemand Johannes Pedersen, skrædder C. Jensen, Rasmus Peter Normand og Jens Peter Lausten får udbetalt midlertidigt lønningstillæg efter vedlagte lov.

 

Kasse 055

20160209090130_00001.jpg 20160209090130_00002.jpg 20160209090130_00003.jpg 20160209090130_00004.jpg 20160209090130_00005.jpg
20160209090130_00006.jpg 20160209090130_00007.jpg 20160209090130_00008.jpg 20160209090130_00009.jpg 20160209090130_00010.jpg
20160209090130_00011.jpg 20160209090130_00012.jpg 20160209090130_00013.jpg 20160209090130_00014.jpg 20160209090130_00015.jpg