055 - 016 til 018 - 1904

Mpr nr. A055016
Dato : 19040622
Forfatter:Heide, H, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. H. Heide ansættes til kandidat i 3 måneder fra den 1. september 1904.

Mpr nr. A055017
Dato : 19040617
Forfatter:Thun, H V, student kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En 3 måneders kandidatplads bliver at besætte den 1. august d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 66,66 kr. om måneden og fri station stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 1. juli d.å. Ingen ansøgere. Student H. V. Thun antaget under hånden og fungerer fra 1.08 - 31.10. Det er så vidt jeg kan skønne den første gang man har været tvunget til at ansætte en student.

Mpr nr. A055018
Dato : 19040610
Forfatter:Nielsen, E, plejemoder Kjær, overopsynsmand Knoph, overopsynsdame Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udskrivning. Ved udskrivning af patienter af 3die klasse vil fremtidig være følgende at iagttage. Straks ved afhenternes ankomst vil der være at gøre anmeldelse til kontoret om den forestående udskrivning og samtidig at gøre kontoret meddelelse om, hvorvidt patienten har arbejdet i den forløbne del af indeværende kvartal. Budet vil fra kontoret bringe besked med tilbage, om patienten har arbejdsfortjeneste til gode. Er dette tilfældet, vil patienten og hans/hendes afhenter være at henvise til kontoret om arbejdsfortjenestes udbetaling, når de er færdige til at rejse og forlade afdelingen. Til plejemoder frk. E. Nielsen Overopsynsmand Kjær Overopsynsdamerne frk. Knoph og kohl.

 

Kasse 055

20160209092055_00001.jpg 20160209092055_00002.jpg 20160209092055_00003.jpg 20160209092055_00004.jpg