055 - 019 til 021 - 1904

Mpr nr. A055019
Dato : 19040514
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. På given foranledning skal man herved meddele den ærede direktion, at særskilt indberetning ved finansåret udgang om, hvad der er udbetalt som midlertidig lønningstillæg, herefter ikke er nødvendig, for så vidt lønningstillægget på månedekstrakterne er opført som særskilt post, hvilken fremgangsmåde man fremtidig må ønske iagttaget. såfremt den ikke allerede nu benyttes. Justitsministeriet til anstalten.

Mpr nr. A055020
Dato : 19040427
Forfatter:Møller, Ellen fru
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. I anledning af at direktionen for sindssygeanstalten ved Århus har tilladt undertegnede fru Ellen Møller at føre en kloakledning fra min villaejendom mtr nr. 7a og 7b af Vejlby over til en kloakbrønd, der findes på den sindssygeanstalten tilhørende funktionærboligs grund (mrt 7r af Vejlby) erkender jeg herved at denne tilladelse kun er givet således, at den til enhver tid kan tages tilbage af direktionen, og at der ingensinde af mig eller senere ejere af min ejendom kan vindes hævd over denne kloakledning.

Mpr nr. A055021
Dato : 19040513
Forfatter:Tychsen, O L C Olsen, Oluf, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kandidat O. L. C. Tychsen var indstillet til posten som kandidat er fritaget i hans sted indtræder Oluf Olsen.

 

Kasse 055

20160209092147_00001.jpg 20160209092147_00002.jpg 20160209092147_00003.jpg 20160209092147_00004.jpg 20160209092147_00005.jpg
20160209092147_00006.jpg 20160209092147_00007.jpg 20160209092147_00008.jpg 20160209092147_00009.jpg 20160209092147_00010.jpg
20160209092147_00011.jpg