055 - 022 til 024 - 1904

Mpr nr. A055022
Dato : 19040418
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Skat. 3 patienter er pålignet skat i Vejlby kommune, men de er stadig tilknyttet hjemmekommunen, derfor ønsker anstalten dem ikke beskattiget i Vejlby - de anses ikke for at være fastboende i Vejlby. Fra Anstalten til Vejlby sogneråd

Mpr nr. A055023
Dato : 19040419
Forfatter:Sørensen, Søren Reinhold, opynsmand
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Opsynsmand Søren Reinhold Sørensen meddeles, at han fra udgangen af måneden kan tage ophold med sin familie i det hus, der er opført i hospitalets krat. og at han vil medtage 3 favne brænde årlig. Desuden går han ud af anstaltens forplejning og han vil få en årlig løn af 700 kr. med et tillæg på 30 kr. for tjeneste over 1 år.

Mpr nr. A055024
Dato : 19040408
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretninger. Beretning 1903 er udleveret til overlægen. Ved sagen ligger en liste over modtagere af årsberetningen.

 

Kasse 055

20160209092407_00001.jpg 20160209092407_00002.jpg 20160209092407_00003.jpg 20160209092407_00004.jpg 20160209092407_00005.jpg
20160209092407_00006.jpg 20160209092407_00007.jpg 20160209092407_00008.jpg