055-032 til 034 Administrationsarkivet på Museum Ovartaci, Århus Universitetshospital, Risskov 1872

 

055 - 032 til 034 - 1904

Mpr nr. A055032
Dato : 19040112
Forfatter:Hallager Quistgaard Knudsen
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Det meddeles herved kontoret, at betalingen for patienter, som herefter indlægges på anstalten, vil være at sikre denne ved gældsbevis, der udfærdiges på dens trykte blanketter og stemples på foreskreven måde. Herfra vil kun være at undtage betalingen for de patienter, der indlægges af statsinstitutioner, amter og politiøvrigheder, idet almindelig erklæring om, at vedkommende myndighed betaler eller at indlæggelsen sker for dennes regning, vil være tilstrækkelig. Hallager Quistgaard Knudsen

Mpr nr. A055033
Dato : 19040107
Forfatter:Larsen, Niels Sørensen, I C, gynmastiklærer Salmonsen
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Volteringshest. En volteringshest med sadelpude kan købes hos "Hr Niels Larsen Rømersgade 9, København K. " Det er rigtigst at forlange prisliste. Hesten skal ikke bruges de første gange. Kan asylet selv hente madsatserne/modsatserne? der skal blive telefoneret når de er færdige. ærbødigst I. C. Sørensen, gymnastiklærereren. voltiger-spring over hest (Salmonsen).

Mpr nr. A055034
Dato : 19040109
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Retsobservanter. Ministeriet beder oplyst hvor længe der går mellem bevilling af observation og optagelse på anstalten, desuden hvorledes man behandler retsobservanter i forhold til andre ekspektanter. Dertil en liste med navne på observander fra 1901 til 1904.

 

Kasse 055

20160209095931_00001.jpg 20160209095931_00002.jpg 20160209095931_00003.jpg 20160209095931_00004.jpg 20160209095931_00005.jpg
20160209095931_00006.jpg 20160209095931_00007.jpg 20160209095931_00008.jpg 20160209095931_00009.jpg 20160209095931_00010.jpg