056 - 008 til 011 - 1905

Mpr nr. A056008
Dato : 19050403
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Til det kgl. sundhedskollegium, København. Herved tillader jeg mig tjenstlig at fremsende beretning om sindssygeanstalten ved Århus i 1904. Vedlagt liste over modtagere af beretningen

Mpr nr. A056009
Dato : 19050407
Forfatter:Nielsen, N Ch, snedker Damgård, S P, murer Jacobsen, S, tømrer Eriksen, M, postbud Jørgensen, Søren, badebetjent Hallager
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægebehandling. Undertegnede tillader sig herved, at anmode den ærede direktion om at få fri doktor og medicin* til vor familie lig med de andre underordnede funktionærer her på sindssygeanstalten. Snedker N. Ch. Nielsen, S. P. Damgård, tømrer S. Jacobsen, postbud M. Eriksen, badebetjent Søren Jørgensen. Bevilliges Hallager.

Mpr nr. A056010
Dato : 19050409
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Forslag fra Albert Lund om at optage nogle flere retter på spisereglementet, idet han har vanskeligt ved at variere kosten tilstrækkeligt. Liste over de forskellige retter

Mpr nr. A056011
Dato : 19050428
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynspige, sygdom. En opsynspige er blevet indlagt på amtssygehuset. Man spørger hospitalet, hvor længe det vil kautionere for hendes indlæggelse. Svaret er, at man vil kautionere indtil hendes ansættelse ophører, derefter må hendes kommune overtage forpligtelserne

 

Kasse 56

20160205142519_00001.jpg 20160205142519_00002.jpg 20160205142519_00003.jpg 20160205142519_00004.jpg 20160205142519_00005.jpg
20160205142519_00006.jpg 20160205142519_00007.jpg 20160205142519_00008.jpg 20160205142519_00009.jpg 20160205142519_00010.jpg
20160205142519_00011.jpg