056 - 016 til 019 - 1905

Mpr nr. A056016
Dato : 19050525
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Det meddeles telefonselskabet, at der to gange indenfor den seneste måned har været afbrydelser på telefonforbindelsen til centralen i Århus. Man anmoder om, at afbrydelser uopholdeligt vil blive udbedret i fremtiden.

Mpr nr. A056017
Dato : 19050520
Forfatter:Tunh, H von, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles herved kontoret, at H. von Thun i dag tiltræder som fast lægekandidat her ved anstalten med en lønning beregnet for 1200 kr. årligt fra d.d. at regne.

Mpr nr. A056018
Dato : 19050730
Forfatter:Larsen, Rasmus, opsynsmand
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opsyn løn. Opsynsmand Rasmus Larsen ansøger om at få udbetalt et alderstillæg for tiden, da han har ansat en ung medhjælp til at passe sit barn, som moderen døde fra. Larsen har en kort periode været væk fra hospitalet fordi han søgte at etablere sig i sit håndværk som skomager, men dette mislykkedes. Andragendet bliver bevilliget.

Mpr nr. A056019
Dato : 19050131
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Man fremsender trykte programmer vedr. dilettant komedier opført på hospitalet til Statsbiblioteket i Århus, Det Kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket.

 

Kasse 56

20160205144050_00001.jpg 20160205144050_00002.jpg 20160205144050_00003.jpg 20160205144050_00004.jpg 20160205144050_00005.jpg
20160205144050_00006.jpg 20160205144050_00007.jpg 20160205144050_00008.jpg 20160205144050_00009.jpg 20160205144050_00010.jpg
20160205144050_00011.jpg 20160205144050_00012.jpg