057- 009-010 - 1905

Mpr nr. A057009
Dato : 19050923
Forfatter:Lind, Henry Sofus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads bliver ledig her ved hospitalet den 1. november 1905. Lønnes med 100 kr. månedlig og fri station på anden klasse. Ansat bliver Henry Sofus Lind, p.t. Øresundshospitalet.

Mpr nr. A057010
Dato : 19050804
Forfatter:Døcker
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Assurance. Oplysninger vedrørende assurancesummer, alle værdier bygninger og indbo samt Døckersk filttelt er påført. Indberetning til ministeriet i anledning af lovforslag vedr. statens assuranceforhold.

 

Kasse 057

 

20160208133930_00001.jpg 20160208133930_00002.jpg 20160208133930_00003.jpg 20160208133930_00004.jpg 20160208133930_00005.jpg
20160208133930_00006.jpg 20160208133930_00007.jpg