057- 024-025 - 1905

Mpr nr. A057024
Dato : 19050710
Forfatter:Jensen, Peter, kontorassistent Beyer, A, kontorassistent Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermål. Kontorassistenterne Hans Jensen og A Beyer ansøger om at måtte blive i deres stilling som gifte samt at få anvist en fire værelsers lejlighed. Desuden ønskes der udbetalt pengeydelser i stedet for kost og naturalier.

Mpr nr. A057025
Dato : 19050710
Forfatter:Hallager Kohl, Agnes
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sygeløn. Jeg anmoder herved den ærede direktion om. st den ved mit ophold på amtssygehuset forbundne udgift, der beløber sig til 189,70 kr. må blive vedtaget, som den mig her ved anstalten tilkommende lægehjælp og blive udredet af denne. Agnes Kohl. Bevilliges Hallager.

 

Kasse 057

 

20160208165742_00001.jpg 20160208165742_00002.jpg 20160208165742_00003.jpg 20160208165742_00004.jpg 20160208165742_00005.jpg
20160208170012_00001.jpg