Kasse 057- 1905

Mpr nr. A057001
Dato : 19051031
Forfatter:Herrestrøm, G, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgninger til stillingen som bogholder. Ansat bliver G Herrestrøm, der har været assistent i Viborg. I øvrigt ansøger bogholderen fra Viborg også, men han bliver ikke ansat grundet hans lønkrav. Brev fra 1920 med genansættelse af Herrestrøm.

 

    057-001

Mpr nr. A057002
Dato : 19051025
Forfatter:Petersen, Regine, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frøken Regine Petersen er ansat som kandidat fra den 1. december 1905. Hendes adresse er Smallegaed 36 A 3 København F.

Mpr nr. A057003
Dato : 19051028
Forfatter:Grønvalt, C V, bogholder død Beyer, C T A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Bogholder. Til justitsministeriet, finsnaministeriet, 1. revisior departement. Direktionen skal herved tjenstligtindberette at den, efter at bogholder C. V. Grønvalt under 22. dm. er afgået ved døden, indtil videre har konstitueret kontorassistent C. T. A. Beyer som bogholder fra den 26. dm. at regne.

 

    057-002-003

Mpr nr. A057004
Dato : 19060601
Forfatter:Belysningsvæsen, Århus
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Kontrakt med Århus belysningsvæsen, der forpligter anstalten til at købe gas hos dette for endnu et tiår. Breve fra de andre anstalter om, hvorledes belysningsvæsnet er varetaget der.

 

    057-004

Mpr nr. A057005
Dato : 19051026
Forfatter:Andersen, Johanne, nattevagt
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Understøttelse opsyn. Johanne Andersen, der har været fast nattevagt gennem 10 år og opsyn 1 år søger om understøttelse, da hun nu ikke mere kan arbejde. Hun er holdt op med at arbejde på anstalten, fordi hun er svagelig men kan end ikke klare privat sygepleje mere. Andragendet afslås. Johanne Andersen Helgenæsgade 4 Aarhus.

Mpr nr. A057006
Dato : 1905
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Trykt indkaldelse af ændringer til statshåndbogen.

Mpr nr. A057007
Dato : 19050615
Forfatter:Jacobsen, Aage Thune, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Man har ansat Aage Thune Jacobsen som kandidat fra 1. september 1905. Aage Thune Jacobsen er for tiden 2den reservelæge ved anstalten i Middelfart.

Mpr nr. A057008
Dato : 19050826
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. Jeg ansøger herved om permission fra den 3. september til den 10 oktober for at foretage rejse her i landet. Hallager til justitsministeriet.

 

    057-005-008

Mpr nr. A057009
Dato : 19050923
Forfatter:Lind, Henry Sofus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads bliver ledig her ved hospitalet den 1. november 1905. Lønnes med 100 kr. månedlig og fri station på anden klasse. Ansat bliver Henry Sofus Lind, p.t. Øresundshospitalet.

Mpr nr. A057010
Dato : 19050804
Forfatter:Døcker
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Assurance. Oplysninger vedrørende assurancesummer, alle værdier bygninger og indbo samt Døckersk filttelt er påført. Indberetning til ministeriet i anledning af lovforslag vedr. statens assuranceforhold.

 

    057-009-010

Mpr nr. A057011
Dato : 19050805
Forfatter:Nielsen, Cathrine Johanne Margrethe Petersen, Opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsynspige, død. Cathrine Johanne Margrethe Petersen Nielsen er afgået ved døden og begravet på anstaltens kirkegård. Boet anmeldes til skifteretten. Der er en liste over hendes efterladenskaber. Bl.a. et amerikansk borgerbrev. Sagenviser hvorledes en opsynspige har været ekviperet, samt hvilke papirer, der har været i hendes besiddelse.

Mpr nr. A057012
Dato : 19280425
Forfatter:Petersen, Karen F, fhv vægters enke
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Vægterenke. dødsfald. Vedlagt fremsendes tjenstligt attest om, at fhv vægter ved sindssygehospitalet Christen Rasmussens enke Karren F Petersen, hvem der i henhold til justitsministeriets skrivelse af 21 maj 1907 var tillagt en årligunderstøttelse på 60 kr. den 11 fm er afgået ved døden se 057015.

 

    057-011-012

Mpr nr. A057013
Dato : 19050731
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1906-07. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1906 til 31. marts 1907, beregnet feter et patienttal på 515.

 

    057-013

Mpr nr. A057014
Dato : 19060716
Forfatter:Pedersen, Johannes, havemand Jensen, C, skrædder Normand, Rasmus Peter, funktionær Lausten, Jens Peter, funktionær
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Vedr. midlertidig løntillæg til funktionærer. Dette gives til havemand Johannes Pedersen, skrædder C. Jensen, Rasmus Peter Normand og Jens Peter Lausten. Deres stilling og arbejdsområde er noteret i skrivelsen. Desuden alder og tjenestetid.

 

    057-014

Mpr nr. A057016
Dato : 19080404
Forfatter:Rasmussen, Christen, vægter
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Bilag vedr. vægter Christen Rasmussens pension og understøttelse til hans kone efter hans død.

Mpr nr. A057017
Dato : 19050415
Forfatter:Rasmussen, Chr, vægter
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Brev hvori vægter Chr., Rasmussen søger sin afsked.

Mpr nr. A057018
Dato : 19041107
Forfatter:Jensen, A C, røgter Rasmussen, K, avlskarl Borring, K, kusk
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løntillæg. A. C. Jensen, røgter, K. Rasmussen, avlskarl, og k. Borring, kusk, anmoder om løntillæg på 100 kr.

Mpr nr. A057019
Dato : 1905
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løntillæg. 5 opsynspiger ansøger anmoder om ligeløn mellem mandlige og kvindelig opsyn, da de varetager samme opgaver og arbejder til tider er værre for pigerne.

 

    057-016-019

Mpr nr. A057020
Dato : 19060924
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1906-07. Forskellige papirer.

    057-020

Mpr nr. A057021
Dato : 19050713
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Brev vedr. bespisning på 2den klasse i Middelfart.

Mpr nr. A057022
Dato : 1905
Forfatter:Priors, dr Dalgas, Caroline
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sygeløn. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge den ærede direktion om at udgifterne ved mit ophold på dr. Priors klinik, der ifølge vedlagte regning udgør 116 kr. må blive udredet af anstalten. Bevilliges under forudsætning af at der indsendes en regning til anstalten. Caroline Dalgas.

 

    057-021-022

Mpr nr. A057023
Dato : 19070110
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Sager vedr. pensionslov for bestillingsmænd under justitsministeriet.

    057-023

Mpr nr. A057024
Dato : 19050710
Forfatter:Jensen, Peter, kontorassistent Beyer, A, kontorassistent Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermål. Kontorassistenterne Hans Jensen og A Beyer ansøger om at måtte blive i deres stilling som gifte samt at få anvist en fire værelsers lejlighed. Desuden ønskes der udbetalt pengeydelser i stedet for kost og naturalier.

Mpr nr. A057025
Dato : 19050710
Forfatter:Hallager Kohl, Agnes
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sygeløn. Jeg anmoder herved den ærede direktion om. st den ved mit ophold på amtssygehuset forbundne udgift, der beløber sig til 189,70 kr. må blive vedtaget, som den mig her ved anstalten tilkommende lægehjælp og blive udredet af denne. Agnes Kohl. Bevilliges Hallager.

 

    057-024-025

Mpr nr. A057026
Dato : 19060312
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Sager vedrørende overførsel til Viborg af 12 kvindelige patienter.

    057-026

Mpr nr. A057027
Dato : 19050106
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken Tekst: Vand vedr. bevillinger til vandboringer.

    057-027

Mpr nr. A057028
Kan ikke finde teksten til 028.

    057-028