058 - 017 til 019 - 1906

Mpr nr. A058017
Dato : 19060317
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Brev fra sygekasseinspektoratet om betaling Nødager kommunes sygekasse. Der har ingen patienter været indlagt til fri behandling fra denne kommune.

Mpr nr. A058018
Dato : 19060212
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Embedsed. I følge hans Majestæts allerhøjeste resolution vil enhver embeds- eller bestillingsmand, som har aflagt den almindelige embedsed, have at aflægge den ved tronskifte brugelige embedsed til den nye konge. Ved at meddele foranstående skal man, idet man vedlægger et eksemplar af sådanne edsformularer, anmode hr. overlægen om at forsyne dette med Deres egenhændige underskrift og derefter inden udløbet af 14 dage tilbagesende det til ministeriet

Mpr nr. A058019
Dato : 19060125
Forfatter:Balle, E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles at E. Balle er ansat som kandidat fra den 1. marts 1906.

 

Kasse 058

20160212111554_00001.jpg 20160212111554_00002.jpg 20160212111554_00003.jpg 20160212111554_00004.jpg 20160212111554_00005.jpg
20160212111554_00006.jpg 20160212111554_00007.jpg