059 - 016 til 018 - 1906

Mpr nr. A059016
Dato : 19061005
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Bortkommet brev. Besvarelse af spørgeskema fra postvæsenet, dertil meddelelse om at brevet er fundet blandt Hallagers private post. Lignende kan ikke ske, når breve sendes over Århus.

Mpr nr. A059017
Dato : 19061105
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Videreuddannelse. Sygeplejerske frøken Rigmor Gregersen har på permission i 1 år så hun kan videreuddanne sig ved kommunehospitalet i Århus. Man ansøger ministeriet om at måtte ansætte en vikar mod en betaling af 33 kr. pr måned for anstaltens regning, hvilket godkendes af ministeriet

Mpr nr. A059018
Dato : 19060911
Forfatter:Pontoppidan, prof Levison, Ph, Dr Hallager
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Litteratur. I vedlagte jubilæumsskrift om de medfølgende papirer vil De vistnok kunne finde alle de oplysninger De ønsker. Jubilæumsskriftet indeholder tillige grundrids af anstalten og nogle billeder.- Skulle De ønske at fremlægge det i Milano, er det naturligvis til tjeneste. Jeg skal dog bemærke at grundridset ikke er up to date. Der er siden 1902 bl.a. opført et gymnastikhus og nye opsynsboliger, og vaskeribygn. er blevet udvidet ved en tilbygning.- At anstalten oprindelig var en blandet anstalt, men at den i prof. Pontoppidans tid blev gennemført mellem en afdeling for friske tilfælde og en for kroniske tilfælde, vil De også se i festskriftet. Jeg benytter lejligheden til at takke dem for særtrykket af den interessante afhandling. Til Dr. Ph. Levison Fra Hallager.

 

Kasse 059

20160216094825_00001.jpg 20160216094825_00002.jpg 20160216094825_00003.jpg 20160216094825_00004.jpg 20160216094825_00005.jpg
20160216094825_00006.jpg 20160216094825_00007.jpg 20160216094825_00008.jpg 20160216094825_00009.jpg 20160216094825_00010.jpg
20160216094825_00011.jpg