059 - 024 til 026 - 1906

Mpr nr. A059024
Dato : 19060730
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1.april 1907 til 31. marts 1908 beregnet efter et patienttal af 530.

Mpr nr. A059025
Dato : 19070808
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opsyn, løn. I skrivelse af 2. juli då. har justitsministeriet approberet af lønningerne til ugifte opsynspersonale fra 1. juli då. fastsættes således: mandlige opsyn 300 kr. stigende med 10-20 til 350 kr.* kvindelige opsyn225 stigende hvert år med 10-10-15 kr. til 260 kr. Merudgiften søges tillægsbevilliget.

Mpr nr. A059026
Dato : 19070403
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Der er søgt bevilling på 140,25 kr. til forsikring af personalets og patienter på 1. klasses tøj i tilfælde af ildsvåde. Godkendes for personales vedkommende fra direktionen til ministeriet.

 

Kasse 059

20160216111944_00001.jpg 20160216111944_00002.jpg 20160216111944_00003.jpg 20160216111944_00004.jpg 20160216111944_00005.jpg
20160216111944_00006.jpg 20160216111944_00007.jpg 20160216111944_00008.jpg 20160216111944_00009.jpg 20160216111944_00010.jpg
20160216111944_00011.jpg 20160216111944_00012.jpg 20160216111944_00013.jpg 20160216111944_00014.jpg 20160216111944_00015.jpg
20160216111944_00016.jpg 20160216111944_00017.jpg 20160216111944_00018.jpg 20160216111944_00019.jpg 20160216111944_00020.jpg
20160216111944_00021.jpg 20160216111944_00022.jpg 20160216111944_00023.jpg 20160216111944_00024.jpg 20160216111944_00025.jpg
20160216111944_00026.jpg 20160216111944_00027.jpg 20160216111944_00028.jpg 20160216111944_00029.jpg 20160216111944_00030.jpg
20160216111944_00031.jpg 20160216111944_00032.jpg 20160216111944_00033.jpg 20160216111944_00034.jpg 20160216111944_00035.jpg
20160216111944_00036.jpg 20160216111944_00037.jpg 20160216111944_00038.jpg 20160216111944_00039.jpg 20160216111944_00040.jpg