060 - 006 til 010 - 1907

Mpr nr. A060006
Dato : 19071126
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Folketingets finansudvalg ønsker oplyst hvor mange pt, der er afvist i 1906. 9 md og 65 kv Bemærk der er mange kvinder blandt de afviste.

Mpr nr. A060007
Dato : 19080609
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Altergang. Hospitaler m.v. hvor der foreligger smittefare ved brug af fælles alterkalk har fået tilladelse til at anvende særkalke ved uddelingen af altervinen. Dette ønskes også på sindssygeanstalten.

Mpr nr. A060008
Dato : 19071015
Forfatter:Horn, O, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. O. Horn er indstillet til kandidat fra 1. december.

Mpr nr. A060009
Dato : 19071005
Forfatter:Nielsen, Lars Hallager Knudsen, sagfører Westesen, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Værge. I anledning af deres bemærkninger af 18. september d.å. til papirerne for de indlagte patienter nr. 7548-7600 skal jeg gøre opmærksom på, at det ved begæring om patienters optagelse ikke tidligere har været forlangt, at vedkommende værge skulle godtgøre sit værgemål, vide papirne for de indlagte patienter 7546, fru Westesen af Århus nr. 7463, Lars Nielsen af Overhornbæk, m.fl. tilfælde. For så vidt De formener, at vi fremtidig bør sikre os i slige tilfælde udbeder jeg mig Deres meddelelse herom. Til sagfører Knudsen fra Hallager.

Mpr nr. A060010
Dato : 190709
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Trykt anmodning om rettelser til statshåndbogen for 1907

 

Kasse 060

20160216145023_00001.jpg 20160216145023_00002.jpg 20160216145023_00003.jpg 20160216145023_00004.jpg 20160216145023_00005.jpg
20160216145023_00006.jpg 20160216145023_00007.jpg 20160216145023_00008.jpg 20160216145023_00009.jpg 20160216145023_00010.jpg
20160216145023_00011.jpg 20160216145023_00012.jpg 20160216145023_00013.jpg 20160216145023_00014.jpg 20160216145023_00015.jpg
20160216145023_00016.jpg 20160216145023_00017.jpg 20160216145023_00018.jpg 20160216145023_00019.jpg 20160216145023_00020.jpg
20160216145023_00021.jpg 20160216145023_00022.jpg