060 - 011 til 017 - 1907

Mpr nr. A060011
Dato : 19070905
Forfatter:Hammer, Niels Munk Jensen, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads bliver ledig den 1. oktober den lønnes med 100 kr. mdl. og fri station. Ansat bliver Niels Munk Jensen Hammer. Avis med annonce.

Mpr nr. A060012
Dato : 19070829
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Overlæge Hallager får tilladelse til en udenlandsrejse i perioden 1. til 30. september 1907

Mpr nr. A060013
Dato : 19070823
Forfatter:Hallager Knudzen Nationalbanken
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Banksager. Såvel ved kvittering af check fra Nationalbanken på statstilskud som ved udstedelse af check til sindssyge anstaltens forvalter og kasserer på de i bankkontoret i Århus indestående, anstalten tilhørende beløb, er det tilstrækkeligt at checken underskrives på direktionens vegne enten af overlægen eller i hans forfald af den af anstaltens andre direktører. For bogføringens skyld skal checken bære påtegning om at være noteret i anstaltens bogholderi. Til Nationalbankens kontor fra Hallager og Knudzen

Mpr nr. A060014
Dato : 19070823
Forfatter:Hallager Knudsen Larsen, revisor
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning. Til klipfisk på 3die forplejningsklasse måder til .. portion i stedet for 45,7 kv smør fremtidig anvendes 1,6 kv hvedemel og 1,6 kv margarine. Hallager Knudsen. Til revisor Larsen og kontoret

Mpr nr. A060015
Dato : 19071121
Forfatter:Hallager Knudsen Brandforsikringsfonden, Stats
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. I henhold til vedtægt for Stats Brandforsikringsfonden af 20. april 1906 s 7 fremsendes hoslagt en vurderingsforretning med tilhørende situationsplan over de indeværende finansår opførte nybygninger ved sindssygeanstalten i Århus. Hallager Knudsen Tilhørende liste med værdioverslag.

Mpr nr. A060016
Dato : 19070810
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Undvigelse. Da der ikke her til kontoret men kun til politistationen i Ørum er sket anmeldelse om at der for nylig er undvegen en sindssyg person fra Dalstrup Plejehjem, skal man tjenstligt bede overlægen foranledige, at der i lignende tilfælde for fremtiden sker anmeldelse direkte her til kontoret. By-og herredskontoret i Grenaa.

Mpr nr. A060017
Dato : 19070806
Forfatter:Gregersen, sygeplejerske Olsen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning er antaget som sygeplejerske her ved anstalten fra 1. september d.aa. at regne mod en årlig løn af 400 kr. der stiger med 50 kr. for hver tredie års tjeneste, indtil 500 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid 2 måneder. De anmodes om fra 1. september d.a. at stille en vikar for deres midlertidige tjeneste her ved anstalten for sygeplejerske Gregersen. Sygeplejerske frøken Olsen, sindssygeanstalten

 

Kasse 060

20160216150108_00001.jpg 20160216150108_00002.jpg 20160216150108_00003.jpg 20160216150108_00004.jpg 20160216150108_00005.jpg
20160216150108_00006.jpg 20160216150108_00007.jpg 20160216150108_00008.jpg 20160216150108_00009.jpg 20160216150108_00010.jpg
20160216150108_00011.jpg 20160216150108_00012.jpg 20160216150108_00013.jpg 20160216150108_00014.jpg 20160216150108_00015.jpg
20160216150108_00016.jpg 20160216150108_00017.jpg 20160216150108_00018.jpg 20160216150108_00019.jpg 20160216150108_00020.jpg
20160216150108_00021.jpg 20160216150108_00022.jpg