060 - 023 til 028 - 1907

Mpr nr. A060023
Dato : 19070802
Forfatter:Rentzmann Nielsen, Peder, gårdejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Direktionsmedlem. At justitsministeriet efter modtagelsen af direktionens skrivelse af 9. marts d.å. under dags dato i medfør af 6 I fællesregulativet for statens sindssygeanstalter af 3. november 1888 har beskikket landstingsmand, gårdejer Peder Nielsen af Lisbjerg Terp til at indtræde som medlem af direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, det skal man meddele til efterretning. Rentzmann.

Mpr nr. A060024
Dato : 19070730
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Ved at tilbagesende vedlagte 8 aktstykker i anledning af hvilke J M udbeder sig direktionens ytringer skal man meddele at anstalten ikke råder over ledige pladser på kvindesiden og altså ikke kan modtage nogle af de i Sakskøbing anstalten forplejede chronisk sindssyge kvinder fra Jylland. På mandesiden er der ganske vist plads på den for rolige arbejdende pt bestemte afdeling. et mindre antal pt, der passer på disse afd. vil derfor kunne modtages. Man spørger om hvorvidt pt på mandssiden er skikkede til overførsel på Plejehjemmet Dalstrup, hvor der kan indrettes 10 pladser.

Mpr nr. A060025
Dato : 19070713
Forfatter:Jørgensen, Gustav, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kandidat Gustav Jørgensen ansættes fra 1. september.

Mpr nr. A060026
Dato : 19070725
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Anstalten på Kleppen, Island. Brevveksling vedr. betaling af nogle varer som man har modtaget fra Munchen

Mpr nr. A060027
Dato : 19070622
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Optagelsesbetingelser. Til brug for Medicinsk Årbog udbeder man sig oplysninger om regler for indlæggelse af ptt. der har interesse for den praktiserende læge. "De ønskede oplysninger findes i vedlagte underretning. Dog kan det måske være rigtigt at gøre lægerne opmærksom på, at anstalten ikke afhenter ptt ved jernbanestationen eller på anden måde assisterer ved en indlæggelse. Overlægen eller i hans forfald reservelægen ved SVÅ kan ringes op i telefonen (Århus 702) søgnedage 1-2, oplysninger om pt gives kun når overlægen i forvejen har modtaget en skriftlig tilladelse fra rette vedkommende. Oplysninger om pt gives kun den nærmeste pårørende eller værge.

Mpr nr. A060028
Dato : 19070703
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Bibliotek
Tekst: Bibliotek. Hoslagt fremsendes tjenstligt 1 eksemplar af det i anstaltens trykkeri i forrige halvår trykte teaterprogram. Hallager. Universitets bibliotek, Statsbiblioteket, Det Kgl. Bibliotek.

 

Kasse 060

20160218142453_00001.jpg 20160218142453_00002.jpg 20160218142453_00003.jpg 20160218142453_00004.jpg 20160218142453_00005.jpg
20160218142453_00006.jpg 20160218142453_00007.jpg 20160218142453_00008.jpg 20160218142453_00009.jpg 20160218142453_00010.jpg
20160218142453_00011.jpg 20160218142453_00012.jpg 20160218142453_00013.jpg 20160218142453_00014.jpg 20160218142453_00015.jpg
20160218142453_00016.jpg 20160218142453_00017.jpg 20160218142453_00018.jpg