060 - 029 og 030 - 1907

Mpr nr. A060029
Dato : 19070619
Forfatter:Rasmussen, Hans, tidl opsyn Hauerbech, grosserer Christensen, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anklaget tidl opsyn. Den her for uterlighed sigtede Hans Rasmussen født den 27. august 1873 i København har forklaret, at han har været ansat som opsynsmand på Århus Sindssygehospital fra 1. maj 1901 til 1. november 1903 eller 04. Jeg skal tjenestilig bede mig meddelt af hvilken grund den pågældende fik sin afsked fra ærede anstalt, samt om man har mærket noget til at sigtede har udvist uterlighed eller usædelig adfærd. Hans Rasmussen har været ansat ved herværende anstalt fra 1. september 1899 til 1. april 1901 og har i den tid efter, hvad der oplyst ikke begået noget ulovligt. Han var fæstet til 1. maj 1901, men fik lov til at rejse en måned før, for at tiltræde en plads som lagerkarl hos en grosserer Hauerbech i København. Året efter besøgte han en opsynsmand ved navn Christensen, som endnu tjener her og fortalte ham at han havde købt Nej Mølle ved Århus og havde haft store udbetalinger, om ikke Christensen kunne låne ham 500 kr., hvilke han nogle dage efter fik, men siden betalt tilbage

Mpr nr. A060030
Dato : 19070702
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opsyn, løn. Der er forslået lønforhøjelse til det mandlige og kvindelige opsynspersonale. Mænd 300 på tre år stigende til 350 kr. (15-15-20). Kvinder 225 på 3 år til 260 kr. (10-10-15). Bevilliges indtil videre og sættes på finansloven.

 

Kasse 060

20160218143823_00001.jpg 20160218143823_00002.jpg 20160218143823_00003.jpg 20160218143823_00004.jpg 20160218143823_00005.jpg
20160218143823_00006.jpg 20160218143823_00007.jpg 20160218143823_00008.jpg 20160218143823_00009.jpg 20160218143823_00010.jpg
20160218143823_00011.jpg 20160218143823_00012.jpg 20160218143823_00013.jpg 20160218143823_00014.jpg 20160218143823_00015.jpg