060 - 035 og 036 - 1907

Mpr nr. A060035
Dato : 19070522
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Daglønnede arbejdere får lønforhøjelse til 3 kr. daglig. Samtidig bortfalder tidligere løntillæg. Skrædderen får lønforhøjelse til 2,50 kr. daglig, senere en forhøjelse til 3 kr. Ligeledes bortfalder tidligere løntillæg

Mpr nr. A060036
Dato : 19080610
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Ved ombygning er der skaffet plads til yderligere 10 mandlige pt. Da anstalten for tiden ikke kan udnytte denne udvidelse foreslås 10 rolige og renlige pt fra Saxkøbing sindssygeanstalt overført hertil selv om de ikke er hjemmehørende i Jylland eller på Fyn, der er anstaltens egentlige optagelsesområde. Læge Elmquist attesterer ombygningen og ministeriet billiger overflytningen.

 

Kasse 060

20160219143734_00001.jpg 20160219143734_00002.jpg 20160219143734_00003.jpg 20160219143734_00004.jpg 20160219143734_00005.jpg
20160219143734_00006.jpg 20160219143734_00007.jpg 20160219143734_00008.jpg 20160219143734_00009.jpg 20160219143734_00010.jpg
20160219143734_00011.jpg 20160219143734_00012.jpg 20160219143734_00013.jpg 20160219143734_00014.jpg 20160219143734_00015.jpg
20160219143734_00016.jpg 20160219143734_00017.jpg 20160219143734_00018.jpg