060 - 037 til 043 - 1907

Mpr nr. A060037
Dato : 19070430
Forfatter:Røder, A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. A. Røder ansættes som kandidat fra den 1. juni.

Mpr nr. A060038
Dato : 19070430
Forfatter:Posten, Jyllands
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Avis. Ved at returnere medfølgende fra postkontoret modtagne skrivelse af 25. ds skal jeg meddele, at Jyllands Posten i den sidste tid stadig afleveres til plejemoderen på anstalten

Mpr nr. A060039
Dato : 19070105
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Justitsministeriet tillader Hallager en udenlandsrejse fra den 3. til 12. maj 1907

Mpr nr. A060040
Dato : 19070424
Forfatter:Jensen, Agnus, madl opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsyn død. Agnus Jensen, madl opsyn er død. Hans klædeskab og kuffert med tøj, såvel som den resterende løn afleveres til hans far, Johannes Fisker, Salten pr Brædstrup. Hasle herreds kontor underrettes om dødsfaldet

Mpr nr. A060041
Dato : 19070424
Forfatter:Mortensen, Jens Christian, pt Grønfeldt, Maren Jensen, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Faderskabssag. Jens Christian Mortensen har udsagt, at han kun kender barnemoderen Maren Jensen Grønfeldt, fra sindssygeanstalten. Overlægen svarer, at begge har været på anstalten i avlingstiden. Han var indlagt som pt hun var opsyn

Mpr nr. A060042
Dato : 19070410
Forfatter:Hallager Knudsen
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Da anst. har afstået en strimmel jord langs vejen, er fører fra Rolighed til villabyen, fordi sognerådet.. at ville anvende denne jordstrimmel til gangsti, mener direktionen at være berettiget til at fordre, at denne gangsti skal anlægges. Man skal altså tillade sig at anmode det ærede sogneråd om snarest mulig at lade den nævnte gangsti anlægge og lade de små pæle fjerne, som gør det farligt at færdes på vejen i mørke. Hallager Knudsen

Mpr nr. A060043
Dato : 19070409
Forfatter:Elmquist, læge Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Andragende til justitsministeren fra læge Elmquist om tilskud til en udenlandsrejse, hvor han kan studere plejeanstalter som Salstrup samt anbefaling fra Hallager der roser den praktiserende læges indsats

 

Kasse 060

20160219144904_00001.jpg 20160219144904_00002.jpg 20160219144904_00003.jpg 20160219144904_00004.jpg 20160219144904_00005.jpg
20160219144904_00006.jpg 20160219144904_00007.jpg 20160219144904_00008.jpg 20160219144904_00009.jpg 20160219144904_00010.jpg
20160219144904_00011.jpg 20160219144904_00012.jpg 20160219144904_00013.jpg 20160219144904_00014.jpg