060 - 049 og 050 - 1907

Mpr nr. A060049
Dato : 19070321
Forfatter:Hermansen, Jacob Liisberg, enkefru
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Jacob Hermansen, der er nabo til anstalten klager over, at den åbne kloakledning, der leder vand fra enkefru Liisbergs ejendom forbi anstalten og Hermansens hus i en åben grøft lugter. Der bliver klaget til sundhedskommissionen, der giver Hermansen medhold. De tre lodsejere enes om hver at betale en trediedel af omkostningerne ved nedlægning af rør i grøften.

Mpr nr. A060050
Dato : 19070117
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Man fremsender en høstgildesang og 2 koncert programmer fremstillet i anstaltens trykkeri til Universitets Biblioteket, Statsbiblioteket og det Kgl. Bibliotek

 

Kasse 060

20160222112359_00001.jpg 20160222112359_00002.jpg 20160222112359_00003.jpg 20160222112359_00004.jpg 20160222112359_00005.jpg
20160222112359_00006.jpg 20160222112359_00007.jpg 20160222112359_00008.jpg 20160222112359_00009.jpg 20160222112359_00010.jpg
20160222112359_00011.jpg