060 - 052 og 053 - 1907

Mpr nr. A060052
Dato : 19070204
Forfatter:Pedersen, Abelone Marie Jacobsen, Ane Marie Andersen, f. Møller, Johanne Martine Jensen
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoverflytning. 3 kvindepladser for rolige ikke udbrydende pt. kan belægges. 2631 176/75 Abelone Marie Pedersen 7133 135/05 Ane Marie Andersen, f.Jacobsen 7382 195/06 Johanne Matine Jensen Møller

Mpr nr. A060053
Dato : 19071128
Forfatter:Nielsen, Ane
Emnegruppe: Tyverier
Tekst: Tyveri. En pige Ane Nielsen er arresteret i Ribe for tyveri af penge fra medansatte på åndssvageanstalten der. Hun er fundet i besiddelse af nogle skruer, der anvendes til lukning af spændetrøjer, som hun angiver tilhører anstalten i Århus, og som hun ikke har fundet det rimeligt at tilbagesende. Man bekræfter at hun har arbejdet på anstalten, men hun var så svagt begavet, at hun ikke kunne bruges som opsyn, hvor for hun blev afskediget. Hun var ansat på Md. I 1. maj - 1. nov. 1903 Mappe 827

 

Kasse 060

20160222122729_00001.jpg 20160222122729_00002.jpg 20160222122729_00003.jpg 20160222122729_00004.jpg 20160222122729_00005.jpg
20160222122729_00006.jpg 20160222122729_00007.jpg 20160222122729_00008.jpg 20160222122729_00009.jpg 20160222122729_00010.jpg