061- 003-006 - 1908-09

Mpr nr. A061003
Dato : 19081209
Forfatter:Hallager Knudsen
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Kaution. Patientbetaling. Frederiksberg Hospital har ladet en pt indlægge og nægter at udstede et kautionsbevis for forplejning af vedkommende, idet man henviser til at kommunalbestyrelse og fattigvæsenet er tilstrækkelige garanter for pengene. Hallager og Knudsen står fast på, at der skal udstedes kautionsbevis.

Mpr nr. A061004
Dato : 19081208
Forfatter:Overlægen Bikedommeren Karl
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansøgning En karl sidder i arrest for trusler mod sine for.

Mpr nr. A061005
Dato : 19080212
Forfatter:Asbjerg, F, diakon
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejehjem. En diakon ved navn F.Asbjerg ønsker at oprette et plejehjem for kvindelige sindssyge og anmoder om at henvise patienter. Overlægen ønsker ikke dette, da han ikke kender vedkommende eller dennes plejehjem.

Mpr nr. A061006
Dato : 19081118
Forfatter:Jensen, Anders Peter fisker Poulsen, Bernhard patient Hallager
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Erstatning. Fisker Anders Peter Jensen, Egå Bro, ønsker erstatning på 70 kr. for istandsættelse af en motorbåd, som patienten Bernhard Poulsen anrettede under flugt. Tillige ønskes 45 kr. i erstatning for en pram med anker, der blev ødelagt samtidig . Ødelæggelsen skal være sket for 1 1/2 år siden. Hallager svarer, at man ikke ser sig i stand til at udbetale nogen erstatning.

 

Kasse 061

 

20160222135737_00001.jpg 20160222135737_00002.jpg 20160222135737_00003.jpg 20160222135737_00004.jpg 20160222135737_00005.jpg
20160222135737_00006.jpg 20160222135737_00007.jpg 20160222135737_00008.jpg 20160222135737_00009.jpg 20160222135737_00010.jpg
20160222135737_00011.jpg 20160222135737_00012.jpg