061- 010-014 - 1908-09

Mpr nr. A061010
Dato : 19081113
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Sygelister Tekst: Ligsyn. Statskontoret for sundhedsvæsnet forespørger hvilken fremgangsmåde man anvender ved legalt ligsyn. Hallager svarer, at man tilkalder herredsfuldmægtig og distriktslægen.

Mpr nr. A061011
Dato : 19090608
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Håndskrevet indlæg til møde for overlægerne ved statens sindssygehospitaler, hvor Hallager gør rede for personaleproblemer. Han siger, at det ikke er muligt at skaffe kvalificeret personale - især det kvindelige personale er dårligt - dette har indflydelse på behandlingen. Man må søge at lønne bedre. Endvidere bør der ansættes assistent foroveropsynene. Desuden tales der om udflytning af avlsgården. Det vil koste 100.000 kr.

Mpr nr. A061012
Dato : 19081125
Forfatter:Richter, Søren
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Erstatning, flugt. Fra Søren Richter indgår krav om erstatning for skade sket på hans båd ved en patients flugt. Han mener skaden beløber sig til 100 kr., men et syn fastslår, at båden allerede inden har været i dårlig stand. Erstatningssummen er større end bådens værdi, hvorfor man afslår at betale. Endvidere gøres den skadelidte opmærksom på, at anstalten ikke er ansvarlig for flygtede patienters handlinger.

Mpr nr. A061013
Dato : 19081027
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Epidemiske sygdomme. På foranledning af fysikus for Viborg og Thisted amter har man taget op, hvorledes anstalterne skal forholde sig ved epidemiske sygdomme. Man har besluttet, at alle tilfælde af epidemiske sygdomme skal meldes tilstiftsfysikus, hvad enten de forekommer blandt patienter eller personale. I Århus har man hidtil kun indberettet for personalets vedkommende.

Mpr nr. A061014
Dato : 19081002
Forfatter:Hallager, overlæge Kragh-Møller, stud med kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads ved sindssygeanstalten bliver ledig den 1. september d.å. Ansøgninger om pladsen, der lønnes med 100 kr. om måneden og fri station, stiles til anstaltens direktion og indsendes til overlæge dr. med. Hallager senest den 21. oktober d. å. Ansat bliver stud. med. Kragh-Møller, Gl. Kongevej 51, København V.

 

Kasse 061

20160223112010_00001.jpg 20160223112010_00002.jpg 20160223112010_00003.jpg 20160223112010_00004.jpg 20160223112010_00005.jpg
20160223112010_00006.jpg 20160223112010_00007.jpg 20160223112010_00008.jpg 20160223112010_00009.jpg 20160223112010_00010.jpg
20160223112010_00011.jpg 20160223112010_00012.jpg 20160223112010_00013.jpg 20160223112010_00014.jpg 20160223112010_00015.jpg
20160223112010_00016.jpg 20160223112010_00017.jpg 20160223112010_00018.jpg 20160223112010_00019.jpg 20160223112010_00020.jpg
20160223112010_00021.jpg 20160223112010_00022.jpg 20160223112010_00023.jpg 20160223112010_00024.jpg 20160223112010_00025.jpg
20160223112010_00026.jpg 20160223112010_00027.jpg