061- 016-019 - 1908-09

Mpr nr. A061016
Dato : 19080926
Forfatter:Renzmann Hallager, F C, dr med
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af et derom indgivet andragende har justitsministeriet under dags dato meddelt overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus, Dr. med F. C. Hallager, fritagelse fra den 28 d.m. til den 18. oktober d.å. begge dage inclusive og tilladelse til i dette tidsrum at foretage en rejse til udlandet Renzmann.

Mpr nr. A061017
Dato : 1908
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Skema med rettelser til statshåndbogen bedes indsendt. Mpr nr. A061018
Dato : 19080915
Forfatter:Salomonsen, K E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Ansat bliver K. E. Salomonsen fra den 1. oktober 1908 til den 31. august 1909, hvilket der i 1920 udstedes attest på.

Mpr nr. A061019
Dato : 19090621
Forfatter:Renzmann
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Ved at tilstille den ærede direktion det hosfølgende eksemplar af en under 15' f.m. af finansministeriet på samtlige ministres vegne udstedt bekendtgørelse angående begæringer om bevillinger på finansloven skal man henlede opmærksomheden på, at forslag til sindssygeanstaltens budget - affattet i overensstemmelse med skrivelse herfra af 21' august f. å. - fremtidig må være justitsministeriet i hænde inden hvert års 1' juli. Renzmann.

 

Kasse 061

 

20160225140500_00001.jpg 20160225140500_00002.jpg 20160225140500_00003.jpg 20160225140500_00004.jpg 20160225140500_00005.jpg
20160225140500_00006.jpg 20160225140500_00007.jpg 20160225140500_00008.jpg 20160225140500_00009.jpg 20160225140500_00010.jpg
20160225140500_00011.jpg 20160225140500_00012.jpg 20160225140500_00013.jpg 20160225140500_00014.jpg