061- 021-023 - 1908-09

Mpr nr. A061021
Dato : 19080815
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Indberetning til brandforsikringsfonden om værdien af anstaltens produktionsmidler.

Mpr nr. A061022A
Dato : 19100427
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Betalingen for en på Århus Sindssygeanstalt indlagt patient i tilfælde af indlæggelse på andet sygehus.Dette skal betales af anstalten, hvis den pågældende patient er indlagt af anstaltens overlæge til en behandling som manikke kan give tilsvarende på anstalten, idet det ellers let kunne blive afhængig af, om den pågældende kautionist ville betale eller ej. Brev fra Sundhedsstyrelsen.

Mpr nr. A061023
Dato : 19071127
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Vandforsyning. Brevet er lagt i forkert kasse - det hører til under 1907 Vandforsyningen har været dårlig især siden der blev indlagt vandklosetter i 1899-1907. Ildebrand i vaskeriet i 1906 viste at man ville have stået fuldstændig magtesløs ved større ildsvåde. Årsagen til den manglende vandforsyning opgives i brevet. Fra anstalten til justitsministeriet.

 

Kasse 061

 

20160225145025_00001.jpg 20160225145025_00002.jpg 20160225145025_00003.jpg 20160225145025_00004.jpg 20160225145025_00005.jpg
20160225145025_00006.jpg 20160225145025_00007.jpg 20160225145025_00008.jpg 20160225145025_00009.jpg 20160225145025_00010.jpg
20160225145025_00011.jpg 20160225145025_00012.jpg 20160225145025_00013.jpg 20160225145025_00014.jpg 20160225145025_00015.jpg
20160225145025_00016.jpg 20160225145025_00017.jpg 20160225145025_00018.jpg 20160225145025_00019.jpg 20160225145025_00020.jpg
20160225145025_00021.jpg 20160225145025_00022.jpg 20160225145025_00023.jpg