062- 007-010 - 1908

Mpr nr. A062007
Dato : 19080704
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Tilbud om indlæggelse af centralanlæg med 12 ledninger. 1421 kr.

Mpr nr. A062008
Dato : 19080728
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Tegninger omfattende den gamle kontorbygning, værkstedsbygning og det nuværende lager (forsamlingssalen). Planerne er formentlig ikke alle gennemførte, da der ingen dør er i gavlen på det nuværende cytogenetisk laboratorium. Denne dør stammer formentlig fra 1862, da udbygningen af hospitalet stod færdigt, jfr. håndsmedede søm i dørkarmen.

Mpr nr. A062009
Dato : 19090202
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Forvalter, løn. Ved at fremsende vedlagte andragende fra anstaltens forvalter skal direktionen udtale, at den ikke ville være fremkommet med eller have anbefalet noget andragende om lønningsforbedring under de nuværende forhold, hvis der ikke på budgetforslaget var optaget en forhøjelse af forvalterens løn på Middelfartanstalten. Da det ved sidst opnåede lønningsforbedring for anstaltens personale var en forudsætning, at der så vidt mulig skulle opnås ensartethed, og da direktionen ikke kan erkende at Århus anstaltens forvalter har mindre arbejde end Middelfartanstaltens eller udfører det mindre godt, skal man tillade sig at anbefale, at han også fremdeles lønnes ligesom forvalteren på Middelfart.

Mpr nr. A062010
Dato : 19080907
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Tilbud til varmeborde dampledning etc.

 

Kasse 062

 

20160222091856_00001.jpg 20160222091856_00002.jpg 20160222091856_00003.jpg 20160222091856_00004.jpg 20160222091856_00005.jpg
20160222091856_00006.jpg 20160222091856_00007.jpg 20160222091856_00008.jpg 20160222091856_00009.jpg 20160222091856_00010.jpg
20160222091856_00011.jpg 20160222091856_00012.jpg 20160222091856_00013.jpg