062- 012 - 1908

Mpr nr. A062012
Dato : 19080922
Forfatter:Hallager Nielsen, P
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Oldfrue. I Henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som oldfrue ved sindssygeanstalten fra 1ste december då., at regne med en årlig løn af 900 kr., stigende efter hver treidie års tjeneste med 100 kr. til 1200 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. For så vidt oldfruepladsen skulle blive ledig til 1ste november då. ansættes De som oldfrue fra denne dato med de nævnte vilkår. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder, og De er pligtig til at følge den instruks for Deres gerning, som vil blive overleveret Dem. Hallager P. Nielsen.

 

Kasse 062

20160222092833_00001.jpg 20160222092833_00002.jpg 20160222092833_00003.jpg 20160222092833_00004.jpg 20160222092833_00005.jpg
20160222092833_00006.jpg 20160222092833_00007.jpg 20160222092833_00008.jpg 20160222092833_00009.jpg 20160222092833_00010.jpg
20160222092833_00011.jpg 20160222092833_00012.jpg 20160222092833_00013.jpg 20160222092833_00014.jpg 20160222092833_00015.jpg
20160222092833_00016.jpg 20160222092833_00017.jpg 20160222092833_00018.jpg 20160222092833_00019.jpg 20160222092833_00020.jpg
20160222092833_00021.jpg 20160222092833_00022.jpg 20160222092833_00023.jpg 20160222092833_00024.jpg 20160222092833_00025.jpg
20160222092833_00026.jpg 20160222092833_00027.jpg 20160222092833_00028.jpg 20160222092833_00029.jpg 20160222092833_00030.jpg
20160222092833_00031.jpg 20160222092833_00032.jpg 20160222092833_00033.jpg 20160222092833_00034.jpg 20160222092833_00035.jpg
20160222092833_00036.jpg 20160222092833_00037.jpg 20160222092833_00038.jpg 20160222092833_00039.jpg 20160222092833_00040.jpg
20160222092833_00041.jpg 20160222092833_00042.jpg 20160222092833_00043.jpg 20160222092833_00044.jpg 20160222092833_00045.jpg
20160222092833_00046.jpg 20160222092833_00047.jpg 20160222092833_00048.jpg 20160222092833_00049.jpg 20160222092833_00050.jpg
20160222092833_00051.jpg 20160222092833_00052.jpg 20160222092833_00053.jpg 20160222092833_00054.jpg 20160222094122_00001.jpg
20160222094122_00002.jpg 20160222094122_00003.jpg 20160222094122_00004.jpg 20160222094122_00005.jpg 20160222094122_00006.jpg
20160222094122_00007.jpg 20160222094122_00008.jpg 20160222094122_00009.jpg 20160222094122_00010.jpg 20160222094122_00011.jpg
20160222094122_00012.jpg 20160222094122_00013.jpg 20160222094122_00014.jpg 20160222094122_00015.jpg 20160222094122_00016.jpg
20160222094122_00017.jpg 20160222094122_00018.jpg 20160222094122_00019.jpg 20160222094122_00020.jpg 20160222094122_00021.jpg
20160222094122_00022.jpg 20160222094122_00023.jpg 20160222094122_00024.jpg 20160222094122_00025.jpg 20160222094122_00026.jpg
20160222094122_00027.jpg 20160222094122_00028.jpg 20160222094122_00029.jpg 20160222094122_00030.jpg 20160222094122_00031.jpg
20160222094122_00032.jpg 20160222094122_00033.jpg 20160222094122_00034.jpg 20160222094122_00035.jpg 20160222094122_00036.jpg
20160222094122_00037.jpg 20160222094122_00038.jpg 20160222094122_00039.jpg 20160222094122_00040.jpg 20160222094122_00041.jpg
20160222094122_00042.jpg 20160222094122_00043.jpg 20160222094122_00044.jpg