062- 016-018 - 1908

Mpr nr. A062016
Dato : 19080714
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Meddelelse til Statsbiblioteket, Universitetsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek om, at man fremsender teater og koncertprogrammer for 1. halvår 1908.

Mpr nr. A062017
Dato : 19080627
Forfatter:Rosekranz, Baronesse Marie Nielsen, Fru Louise Hallager
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Arv. Disse liner fremkommer for at udbede mig et sølvuhr som Baronesse Marie Rosenkranz havde betænkt mig efter sin død. Beder jeg mig omgående tilsendt. Med agtelse. Fru Louise Nielsen, Helgesvej 4, 4.sal, København F. I en i går modtaget udateret skrivelse udbeder de dem omgående til sendt et sølvuhr...Baronesse Marie Rosenkranz havde tiltænkt mig efter sin død. Jeg .. i den anledning meddele Dem, at det et sølvur som Baronesse R efterlod sig, blev solgt ved offentlig auktion...på anstalten vides noget om, at hun havde betænkt nogen dette ur. Hallager.

Mpr nr. A062018
Dato : 19080622
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Man tillader sig herved at anmode Dem om godhedsfuldt at ville meddele, hvor lang tids ferie årlig, der er fastslået for overlægen ved sindssygeanstalten, og hvor lang ferie de ved anstalten ansatte funktionærer har krav på. Hvis der eksisterer et regulativ for anstalten, hvori gældende bestemmelser måtte forefindes, vil man være Dem særdeles forbunden for tilsendelsen af et eksemplar heraf. Statsanstaltens overlæge får årlig 600 kr... forpligtelse til at være borte 4 af 6 uger fra .. embede. De fast ansatte læger, overopsyn og sygeplejersker kan, når de ønsker det (hvad de næsten altid gør) få 4 ugers ferie om året. Denne ferie er ikke fastsat ved noget regulativ. For de øvrige funktionærers vedkommende er ferielængden fastsat ved regulativ eller sædvane. Hallager.

 

Kasse 062

20160222095104_00001.jpg 20160222095104_00002.jpg 20160222095104_00003.jpg 20160222095104_00004.jpg 20160222095104_00005.jpg