062- 019 - 1908

Mpr nr. A062019
Dato : 19080921
Forfatter:Hallager Robertson, Ford McRae
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Dementica paralytica subs. dementia paretica. Brevveksling mellem Hallager og Seruminstituttet vedrørende fremstilling af serum og vaccine til behandling af syfilis og dementica paretica. Han nævner, at han har været i Edinburgh hos Ford Robertson og McRae og studere deres behandling. Behandlingen er allerede startet på anstalten, men man ønsker instituttets medhjælp til fremstilling af serum og vaccine. På grund af mandskabsmangel er instituttet først i stand til at hjælpe om to måneder. Se vedlagte kopi af Hallagers artikel i Ugeskrift for Læger, 1908. Bemærk at den generelle følgevirkning af stoffet er temperaturstigning.

 

Kasse 062

20160222100037_00001.jpg 20160222100037_00002.jpg 20160222100037_00003.jpg 20160222100037_00004.jpg 20160222100037_00005.jpg
20160222100037_00006.jpg 20160222100037_00007.jpg 20160222100037_00008.jpg 20160222100037_00009.jpg 20160222100037_00010.jpg
20160222100037_00011.jpg 20160222100037_00012.jpg 20160222100037_00013.jpg 20160222100037_00014.jpg 20160222100037_00015.jpg
20160222100037_00016.jpg 20160222100037_00017.jpg 20160222100037_00018.jpg 20160222100037_00019.jpg 20160222100037_00020.jpg
20160222100037_00021.jpg 20160222100037_00022.jpg 20160222100037_00023.jpg 20160222100037_00024.jpg