062- 020-022 - 1908

Mpr nr. A062020
Dato : 19080611
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Lægeforeningens bureau meddeler, at man har en kandidat, der er villig til at gøre tjeneste på et sindssygehospital fra juli til september. Hallager meddeler at alle pladser er besat i det pågældende tidsrum.

Mpr nr. A062021
Dato : 19080530
Forfatter:Vogel, Ove, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 13 ds ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygeanstalten fra 1ste juli d å at regne med en månedlig løn af 100 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Hr. stud. med. Ove Vogel, Carolinesvej 22, Hellerup.

Mpr nr. A062022
Dato : 19080429
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. Overlæge Hallager tillades at foretage en udenlandsrejse i tiden 3. til 23. april 1908 begge dage inclusive mod reservelægen varetager hans embede.

 

Kasse 062

20160222100609_00001.jpg 20160222100609_00002.jpg 20160222100609_00003.jpg 20160222100609_00004.jpg 20160222100609_00005.jpg
20160222100609_00006.jpg 20160222100609_00007.jpg 20160222100609_00008.jpg 20160222100609_00009.jpg 20160222100609_00010.jpg
20160222100609_00011.jpg 20160222100609_00012.jpg