062- 028-030 - 1908

Mpr nr. A062028
Dato : 19080323
Forfatter:Andersen, Sophie, kaldet Holmstrøm, enke Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Udtalelse vedr. personale. Enke Sophie Andersen (kaldet Holmstrøm) har bedt om en udtalelse gennem en sagfører, så vidt jeg kan læse drejer det sig om indfødsret. Hallager underskriver en erklæring om, hvor længe hun har tjent og at hun ikke har gjort noget uhæderligt.

Mpr nr. A062029
Dato : 19080324
Forfatter:Mauritzen, Mouritz Jensen og dennes hustru
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Udvalget for fattigvæsnet i Århus skriver til anstalten og anmoder om, at Mourizt Jensen Mauritzens hustru kan blive optaget på anstalten. Udvalget vil betale, da pågældende er syg og intet ejer. Man svarer far hospitalet, at der for tiden er ugunstigt at optage flere, men henviser i øvrigt til Vordingborg eller ventelisten. På sagen er noteret at læge oplysninger er tilbageleveret i lukket kuvert. Vedligger en fuldmagt til indlæggelse af kvinden.

Mpr nr. A062030
Dato : 19080312
Forfatter:Friedenreich, professor Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Kongres. Der skal holdes en kongres i Wien vedr. sindssygeanstalters forhold og professor Friednreich og Hallager er de danske medlemmer af en international komite, der skal aflægge beretning her. I den anledning søger Hallager om bevilling fra justitsministeriet på 400 kr. til opholdet, da han ikke for tiden har råd til selv at betale omkostningerne. Der foreligger intet om at det er bevilget.

 

Kasse 062

20160223084113_00001.jpg 20160223084113_00002.jpg 20160223084113_00003.jpg 20160223084113_00004.jpg 20160223084113_00005.jpg
20160223084113_00006.jpg 20160223084113_00007.jpg 20160223084113_00008.jpg