062- 034-036 - 1908

Mpr nr. A062034
Dato : 19080219
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør arkitekt Jørgensen, stadsingeniør Quistgaard, hofjægermester Nielsen, P. landstingsmand Jensen, ingeniør Knudsen, sagfører
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Dilletantkommedie. Til dilletantkommedie på salen søndagen den 23 ds. kl. 7 og til påfølgende spisning og bal har jeg på anstaltens vegne den fornøjelse at indbyde: Herr bygningsinspektør arkitekt Kampmann med frue, herr stadsingeniør Jørgensen med datter, herr hofjægermester Quistgaard med frue og datter, herr landstingsmand P. Nielsen med frue, herr ingeniør Jensen, herr sagfører Knudsen med frue.

Mpr nr. A062035
Dato : 19080311
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Pladsforhold. En udtalelse fra fire anstalter vedr. pladsforholdene. Man har måttet lave ventelister for patienter der har ret til hurtig optagelse. NB Hallager understreger, at det ikke alene er sygdommens varighed, der er afgørende for om der er helbredelseschancer, der skal være plads til optagelse af alle patienter, hvor udsigten til helbredelse er god. De urolige afdelinger i Århus er overbelagte, fordi anstalten i Viborg ikke ønsker at modtage voldsomme ptt, mens de rolige afdelinger har plads, fordi sådanne ptt dels kan overføres til Viborg, dels kan overføres til Dalstrup.

Mpr nr. A062036
Dato : 19080206
Forfatter:Frk Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Overførsel til Viborg. Man har modtaget lægeoplysninger for tre kvinder, der kan oversendes under ledsagelse af overopsynsdame frk. Kohl den 8 februar 1908. Tøj fortegnelse og kvittering herfor modtages af overopsynsdamen.

 

Kasse 062

20160223084712_00001.jpg 20160223084712_00002.jpg 20160223084712_00003.jpg 20160223084712_00004.jpg 20160223084712_00005.jpg
20160223084712_00006.jpg 20160223084712_00007.jpg 20160223084712_00008.jpg 20160223084712_00009.jpg 20160223084712_00010.jpg
20160223084712_00011.jpg 20160223084712_00012.jpg 20160223084712_00013.jpg 20160223084712_00014.jpg 20160223084712_00015.jpg
20160223084712_00016.jpg 20160223084712_00017.jpg 20160223084712_00018.jpg 20160223084712_00019.jpg 20160223084712_00020.jpg
20160223084712_00021.jpg