062- 037-039 - 1908

Mpr nr. A062037
Dato : 19080211
Forfatter:Christensen, Chr Herrstrøm
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Bogholder, kontorassistent. Chr. Christensen søger om tilladelse til at søge stillingen som kæmner i Vejlby sogn. Dette bliver ham nægtet, da hans arbejdstid vil falde sammen med anstaltens kontortid, og man vil ikke bevillige Herrstrøm en ekstra medhjælp.

Mpr nr. A062038
Dato : 19080115
Forfatter:Topsøe, Torben, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Torben Topsøe er ansat som kandidat fra 1. marts. Han ansøger om tilladelse til at stille en vikar den første måned, men får afslag.

Mpr nr. A062039
Dato : 19080122
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Til Det kongelige Bibliotek og universitets biblioteket fremsendes eksemplarer af tryksager fremstillet på anstaltens trykkeri.

 

Kasse 062

20160223090051_00001.jpg 20160223090051_00002.jpg 20160223090051_00003.jpg 20160223090051_00004.jpg 20160223090051_00005.jpg
20160223090051_00006.jpg 20160223090051_00007.jpg 20160223090051_00008.jpg 20160223090051_00009.jpg 20160223090051_00010.jpg
20160223090051_00011.jpg