063 - 002 til 005 - 1909

Mpr nr. A063002
Dato : 19090701
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Beregning for finansåret 1910-11 over forbruget af fødevarer under konto bespisning ved sindssygeanstalter ved Århus, beregnet efter reglementet.

Mpr nr. A063003
Dato : 19091201
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Efter mundtlig anmodning af medicinalkommissionens formand sender jeg hermed en fortegnelse over Århusanstaltens plejepersonale med angivelse af hver enkelts løn og envolumenter, jeg skal tilføje, at direktionen havde foreslået ministeriet på budgettet for kommende finansår at optage en forøgelse af opsynspersonalets tal med 7 og en udflytning af avlsgården, som ville muliggøre en forbedring af opsynspersonalets boligforhold. Det var da meningen til budgettet for 1911-12 at foreslå yderligere forbedringer, navnlig højere løn, eneværelser, evt. også kostforbedringer. Hallager til medicinalkommissionen.

Mpr nr. A063004
Dato : 19090630
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. 4 stk nye madvogne med gummihjul indrettede på passende måde til forholdene....

Mpr nr. A063005
Dato : 19090630
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Omtrentlig bekostningsoverslag over nogle påtænkte byggearbejder. 1) 2 liggehaller i sygeafdelingens haver 2) bolig for 1ste reservelæge 3) ny avlsgård 4) stuehus ved avlsgården.

 

Kasse 063

20160223094201_00001.jpg 20160223094201_00002.jpg 20160223094201_00003.jpg 20160223094201_00004.jpg 20160223094201_00005.jpg
20160223094201_00006.jpg 20160223094201_00007.jpg 20160223094201_00008.jpg 20160223094201_00009.jpg