063 - 006 til 008 - 1909

Mpr nr. A063006
Dato : 19090706
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Maskiner. Overslag over et elektrisk pumpeanlæg til den nye brønd, som kan skaffe vand, når grundvandsspejlet falder om sommeren. En båndsav trukket ad den gamle dynamo, en ny dynamo, ændring af dampmaskinen.

Mpr nr. A063007
Dato : 19090710
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje. Asfaltbanerne, der er anlagt til transport af mad til afdelingerne er slidte og skal omlægges, brolægningen syd for køkkenbygningen skal omlægges og der skal sættes rendesten

Mpr nr. A063008
Dato : 19090712
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Med hensyn til budgettet for 1910-11 * Det bliver vanskeligt at forøge opsynsantallet, men Vordingborg stiller forslag om at forøge det så meget, at man kan give opsynene en halv fridag om ugen, og 14 dages (årsferie?). "Den reservelægen skal fastsættes med ret til pension og have familiebolig med brændsel. Forøgelse af 1. resl. løn til 3400 kr.

 

Kasse 063

20160223094339_00001.jpg 20160223094339_00002.jpg 20160223094339_00003.jpg 20160223094339_00004.jpg 20160223094339_00005.jpg