063 - 009 til 011 - 1909

Mpr nr. A063009
Dato : 19090716
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Dementia paralytica subs. dementia paretica. Anstalten indstiller til justitsministeriet, at der ansættes en 3die reservelæge til laboratorieundersøgelse af paresens bakteriologi, idet man henviser til udenlandske resultater. Ministeriet brevveksler med sundhedsstyrelsen og afviser forslaget. se 062-019 vedlagt artikel om emnet. svar JM journ 1909 no 6729 a (vedlagt sagen)

Mpr nr. A063010
Dato : 19090710
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. En 6" kloakledning bliver gentagne gange tilstoppet ag skal graves op for at blive renset, desuden trænger trærødderne gennem sammenføjningerne, hvorfor en istandsætning er nødvendig denne optages derfor på budgettet 1910-11.

Mpr nr. A063011
Dato : 19090630
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent på linnedstuen. Der har i årevis været problemer med at få vasken færdig, endskønt pigerne arbejder en time længere end i Middelfart og Vordingborg. Man foreslår derfor en pige af bedre stand ansat som assistent, idet man understreger at en overvaskerpige ikke kan styre tyendet, da hun er af samme klasse

 

Kasse 063

20160223094449_00001.jpg 20160223094449_00002.jpg 20160223094449_00003.jpg 20160223094449_00004.jpg 20160223094449_00005.jpg
20160223094449_00006.jpg 20160223094449_00007.jpg 20160223094449_00008.jpg 20160223094449_00009.jpg 20160223094449_00010.jpg
20160223094449_00011.jpg 20160223094449_00012.jpg 20160223094449_00013.jpg 20160223094449_00014.jpg 20160223094449_00015.jpg
20160223094449_00016.jpg 20160223094449_00017.jpg 20160223094449_00018.jpg 20160223094449_00019.jpg 20160223094449_00020.jpg