063 - 016 til 018 - 1909

Mpr nr. A063016
Dato : 19090730
Forfatter:Ekdahl, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås to kandidatpladser, men kun den ene besættes med stud. med. Ekdahl, adr. Frk. Hansine Larsen, Melby Præstelod, pr Frederiksværk.

Mpr nr. A063017
Dato : 19090614
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Fr. berg kommune. Man ønsker en selvstændig ordning for sindssygebehandlingen i Fr berg kommune, hvorfor man ønsker at besigtige Råmosegård og Dalstrup. Desuden ønsker man oplyst, hvor mange ptt der er indlagt for kommunens regning, se vedlagte liste. For besigtigelsen henvises til læge Elmquist.

Mpr nr. A063018
Dato : 19090626
Forfatter:Statsbanerne
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefonledning. Direktionen andrager Statsbanerne om i tilladelse til at føre en telefonledning over gangbroen til Strandhuset, hvilken tilladelse gives dog skal forskellige retningslinier følges som er nedskrevet på vedlagte erklæringskopi.

 

Kasse 063

20160223101256_00001.jpg 20160223101256_00002.jpg 20160223101256_00003.jpg 20160223101256_00004.jpg 20160223101256_00005.jpg
20160223101256_00006.jpg 20160223101256_00007.jpg 20160223101256_00008.jpg 20160223101256_00009.jpg 20160223101256_00010.jpg
20160223101256_00011.jpg 20160223101256_00012.jpg 20160223101256_00013.jpg 20160223101256_00014.jpg 20160223101256_00015.jpg
20160223101256_00016.jpg 20160223101256_00017.jpg