063 - 030 til 033 - 1909

Mpr nr. A063030
Dato : 19090209
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Cirkulære vedrørende arbejderklassernes indretning.

Mpr nr. A063031
Dato : 19090302
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. På given foranledning skal man herved anmode direktionen om at oplyse om der er anmeldt ptt. til observation. Hvis dette er tilfældet ønsker man oplyst disses navne, hvornår de er tilmeldt og hvornår de ventes optaget. Man meddeler at der ingen er anmeldt og at der aldrig har været ventetid for observationspatienter.

Mpr nr. A063032
Dato : 19090210
Forfatter:Quistgård, hofjægermester Knudsen, sagfører Nielsen, P, landstingsmand Kampmann, bygningsinspektør professor Jørgenden, stadsingeniør'Jensen ingeniør Zachariassen, arkitekt Møller, afg. husholderske Bernth, afg assistent afg oldfrue, Møller Ingwersen, enke overopsynsmands
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Dilettant. Til dilettetantkomedie på salen søndagen den 14de dennes aften kl 7 og til påfølgende spisning og bal har jeg på anstaltens vegne den fornøjelse at indbyde: Hofjægermester Quistgård med frue og datter, sagfører Knudsen, Landstingsmand P. Nielsen med frue, bygningsinspektør, professor Kampmann med frue, stadsingeniør Jørgensen med datter, ingeniør Jensen, arkitekt Zachariassen med frue, afg husholderske frk. Møller, afg. assistent Bernth, afg. oldfrue frk. Møller, overopsynsmand Ingwersens enke.

Mpr nr. A063033
Dato : 19090209
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard, Dalstrup. Ved overflytning til plejeanstalterne Raamosegaard og Dalstrup af patienter, der er indlagt i sindssygeanstalten for det offentliges regning, behøves, der kun en tilkendegivelse af, at vedkommende kommune fremdeles vedkender sig betalingspligten.

 

Kasse 063

20160229094703_00001.jpg 20160229094703_00002.jpg 20160229094703_00003.jpg 20160229094703_00004.jpg 20160229094703_00005.jpg
20160229094703_00006.jpg 20160229094703_00007.jpg 20160229094703_00008.jpg 20160229094703_00009.jpg 20160229094703_00010.jpg
20160229094703_00011.jpg