063 - 034 til 036 - 1909

Mpr nr. A063034
Dato : 19090106
Forfatter:Jørgensen, Anine, sypige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale. Forespørgsel fra ministeriet om Anine Jørgensen, der var sypige på anstalten fra den 1. maj 1908 til den 20. september, da tyendeforholdet opløstes i mindelighed. Så vidt jeg kan læse kom hun ikke godt ud af det med sine arbejdskammerater, men var god til sit arbejde

Mpr nr. A063035
Dato : 19090216
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Man indhenter oplysninger til medicinalkommissionen om afviste eller ventende ptt. Endvidere forespørges der ved de andre anstalter, om der midlertidigt kan optages flere end beregnet. Fra Hallager til de andre anstalter.

Mpr nr. A063036
Dato : 19090107
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Til bibliotekerne fremsendes eksemplarer af årets høstgildesang samt koncertprogram.

 

Kasse 063

20160229094942_00001.jpg 20160229094942_00002.jpg 20160229094942_00003.jpg 20160229094942_00004.jpg 20160229094942_00005.jpg
20160229094942_00006.jpg 20160229094942_00007.jpg 20160229094942_00008.jpg 20160229094942_00009.jpg