064 - 006 til 008 - 1910

Mpr nr. A064006
Dato : 19091030
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: 1909 Bespisning. I anstaltens månedlige bespisningsregnskaber har der i mange år været opført 11 officianter med det i h.t. bespisningsreglementet af 1870 for reservelæger, lægekandidater og overopsyn normerede bespisningstillæg. Da alle de officianter i alt 18 - der f. t. spiser på anstaltens spisestue i mange år har erholdt et sådant tillæg in natura (eftermiddagskaffe o. l. a) vil jeg foreslå at de nævnte 18 officianter for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med nævnte tillæg A. Lund til direktionen.

Mpr nr. A064007
Dato : 19091127
Forfatter:Dreyer, grosserer Lund, A
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje. Grosserer Dreyer har ladet anbringe et pigtrådshegn på vejen, der fører forbi anstaltens svinesti. Dette hegn ligger helt ud til vejen uden at være adskilt fra denne ved en grøft. A. Lund forlanger på anstaltens vegne hegnet flyttet ind på Dreyers grund, idet det er farligt både for kørende og gående. Hegnsynets kendelse følger anstaltens indstilling

Mpr nr. A064008
 Dato : 19091103
Forfatter:Sturup, Jørgen, cand med et chir
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Cand. med. et chir. Jørgen Sturup forespørger om der er en kandidatplads ledig i månederne november- december. Overlægen svarer benægtende.

 

Kasse 064

20160226111435_00001.jpg 20160226111435_00002.jpg 20160226111435_00003.jpg 20160226111435_00004.jpg 20160226111435_00005.jpg
20160226111435_00006.jpg 20160226111435_00007.jpg 20160226111435_00008.jpg 20160226111435_00009.jpg 20160226111435_00010.jpg
20160226111435_00011.jpg 20160226111435_00012.jpg 20160226111435_00013.jpg 20160226111435_00014.jpg 20160226111435_00015.jpg
20160226111435_00016.jpg 20160226111435_00017.jpg 20160226111435_00018.jpg 20160226111435_00019.jpg