064 - 010 til 017 - 1910

Mpr nr. A064010
Dato : 190909
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen

Mpr nr. A064011
Dato : 19090915
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forhold for personale. I tilslutning til de for opsynspersonale gældende bestemmelser meddeles herved, at opsynene fremtidig må være ude om aftenen til kl. 12 nat uden nattegn. Ønsker opsynene at være ude efter denne tid, må de ligesom tidligere have overopsynets tilladelse hertil. Hallager

Mpr nr. A064012
Dato : 19090913
Forfatter:Hallager, dr med
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. I anledning af hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus Dr. med Hallager fritagelse for hans embedsforretninger i tiden fra 16. ds. til den 8. n. m. til at foretage rejse i indlandet.

Mpr nr. A064013
Dato : 19090908
Emnegruppe: Personaleforhold,   dokument mangler
Tekst: Personale. Liste over anstaltens samlede personale. Stillinger ikke navne

Mpr nr. A064014
Dato : 19090913
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Justitsministeriet har en sag til afgørelse om to udenlandske arbejderskers optagelse på 3die klasse for sygekassens regning. Anstalten anbefaler at medlemmer af en statsanerkendt sygekasse skal kunne optages på 3die klasse, hvorfor man anbefaler ændring af regulativet af 1888 paragrafferne 5 og 24.

Mpr nr. A064015
Dato : 19090910
Forfatter:Nielsen, E, plejemoder Kjær, overopsyn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsmand, plejemoder. Plejemoder frk. E. Nielsen er død efter lang tids sygdom den 1. juni. Under hendes sygdom og indtil anden plejemoder er ansat har overopsyn Kjær varetaget hendes gerning, hvorfor man indstiller, at han får udbetalt halvdelen af en begyndelsesløn for en plejemoder. Hvilke 165 kr justitsministeriet tillader at udbetale

Mpr nr. A064016
Dato : 19090824
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Statusopgørelse. Specificeret liste over værdien af løsøre og varer meddelt til statens statistiske bureau

Mpr nr. A064017
Dato : 19090810
Forfatter:Jørgensen, Geert, pastor Beyer, ass organist
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Organist. Pastor Geert Jørgensen klager over, at organisten ass. Beyer har forladt sin plads ved gudstjenestens begyndelse den 8. august 1909 uden nogen lovlig grund. Præsten frabeder sig dette og fastholder, at han er den øverste myndighed i kirkelige sager på anstalten kun underlagt kirkelige myndigheder. Dette indskærper han overfor overlægen, der forklarer, at Beyer havde en privat aftale, som han skulle overholde, hvorfor han forlod orglet. I øvrigt må præsten fremlægge flere enkeltheder, hvis man skal diskutere præstens og overlægens kompetence i forhold til hinanden.

 

Kasse 064

20160226114645_00001.jpg 20160226114645_00002.jpg 20160226114645_00003.jpg 20160226114645_00004.jpg 20160226114645_00005.jpg
20160226114645_00006.jpg 20160226114645_00007.jpg 20160226114645_00008.jpg 20160226114645_00009.jpg 20160226114645_00010.jpg
20160226114645_00011.jpg 20160226114645_00012.jpg 20160226114645_00013.jpg 20160226114645_00014.jpg 20160226114645_00015.jpg
20160226114645_00016.jpg 20160226114645_00017.jpg 20160226114645_00018.jpg 20160226114645_00019.jpg