064 - 019 til 022 - 1910

Mpr nr. A064019
Dato : 19090805
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Opgørelse sendt til sundhedsstyrelse, som skal anvendes ved sundhedskommissionens arbejde, med en fortegnelse over i hvilke amter ptt. er hjemmehørende.

Mpr nr. A064020
Dato : 19090730
Forfatter:Salomonsen, K E, cand med et chir Ekdal, rum, stud med et chri, lægekandidat Kragh-Møller, stud med et chir, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. En 1 årig kandidatplads bliver ledig den 1. september. Det meddeles herved lægebureauet at cand med. et chir. K. E. Salomonsen den næste måned fratræder og at stud. med. et chir. Ørum Ekdal samme dag tiltræder stillingen som lægekandidat ved sindssygeanstalten. Stud. med. et chir. Kragh-Møller der blev ansat som lægekandidat ved anstalten den 1. december 1908, har fået forlænget sin tjenestetid. Vedlagt Berlinger med stillingsopslag.

Mpr nr. A064021
Dato : 19090730
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Tetzen - Lund klager over at der en læk kloak, der har forurenet hans karpedam, så fiskene er døde. Endvidere beklager han sig over stanken, der undertiden har tvunget ham til at sove i Århus. Desuden mangler der vand til karpedammen. Anstalten beklager ikke at kunne gøre noget ved sidstnævnte og afviser i øvrigt Lunds insinuationer. Man anbefaler ham ligefrem at klage til autoriteterne, så man kan blive fri for hans vrøvl...

Mpr nr. A064022
Dato : 19090722
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Følgebrev til bibliotekerne (Kgl. Stats- og Universitets-) til tryksager fra første halvår 1909.

 

Kasse 064

20160226122757_00001.jpg 20160226122757_00002.jpg 20160226122757_00003.jpg 20160226122757_00004.jpg 20160226122757_00005.jpg
20160226122757_00006.jpg 20160226122757_00007.jpg 20160226122757_00008.jpg 20160226122757_00009.jpg 20160226122757_00010.jpg
20160226122757_00011.jpg 20160226122757_00012.jpg 20160226122757_00013.jpg 20160226122757_00014.jpg 20160226122757_00015.jpg
20160226122757_00016.jpg 20160226122757_00017.jpg 20160226122757_00018.jpg 20160226122757_00019.jpg 20160226122757_00020.jpg
20160226122757_00021.jpg 20160226122757_00022.jpg 20160226122757_00023.jpg