065 - 001 til 003 - 1910

Mpr nr. A065001
Dato : 19101231
Forfatter:Petersen, J P, tidl opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Besøg. En tidligere opsyn J P Petersen forespørger hos ovl. om han kan få tilladelse til at besøge sin forlovede på anstalten og en af hans bekendte. Grunden til at han forespørger er, at et andet tidligere opsyn blev udvist af forvalteren, da han besøgte anstalten. Petersen mener, at han rejste i mindelighed. Ovl. svarer, at han naturligvis må besøge anstalten

Mpr nr. A065002
Dato : 19101220
Forfatter:Bækgaard, 3. lærer Jørgensen, Geert
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkesanger. 3. lærer Bækgaard fra Vejlby Skole søger stillingen som kirkesanger ved anstaltens kirke. Han anbefales af Geert Jørgensen og får stillingen med en løn af 200 kr årlig. Han siger op i 1914.

Mpr nr. A065003
Dato : 19101217
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Tryksager. Til brug for finanslovkommissionen anmoder justitsministeriet om oplysning om, hvor mange trykkeudgifter der falder på staten ved anstalten. Udgifterne er 259 kr 85 øre.

 

Kasse 065

20160307085641_00001.jpg 20160307085641_00002.jpg 20160307085641_00003.jpg 20160307085641_00004.jpg 20160307085641_00005.jpg
20160307085641_00006.jpg 20160307085641_00007.jpg 20160307085641_00008.jpg 20160307085641_00009.jpg