065 - 036 til 038 - 1910

Mpr nr. A065036
Dato : 19100630
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeruddannelse. Et direktionsforslag, der arbejder med en plejeruddannelse. Ansættelse af overnatplejerske, der får en assistent. Plejere skal arbejde sammen med ptt. dvs håndarbejde, værkstedsarbejde, havearbejde, husgerning mv. Der skal skaffes boliger til nattevagter m.v. så de får adgang til at gifte sig. Om plejernes boligforhold. Løn og pensionsforhold for læger og kandidater. vedr. nye avlsgård som man gerne vil have bygget

Mpr nr. A065037
Dato : 19101001
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Tunnelanlæg. Vedr. bygning af tunnel til damp- og varmt- vandsledninger, og bekostning ved reparation af den nuværende tunnel

Mpr nr. A065038
Dato : 19100630
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientarbejde. Arbejdsfortjenesten er faldet i værdi, idet udgifter til tobak, der forlods trækkes fra summen, der bliver til uddeling er stegen på grund af større toldafgifter. Beløbet ønskes sat op med 200 kr. Man ønsker også at gøre beløbet mere i overensstemmelse med s 26 af regulativ for statens sindssygeanstalter af 1888, hvorefter ptt. arbejde skal beregning efter omkostninger ved at få det samme lavet af håndværkere udenfor anstalten.

 

Kasse 065

20160301092348_00001.jpg 20160301092348_00002.jpg 20160301092348_00003.jpg 20160301092348_00004.jpg 20160301092348_00005.jpg
20160301092348_00006.jpg 20160301092348_00007.jpg 20160301092348_00008.jpg 20160301092348_00009.jpg 20160301092348_00010.jpg
20160301092348_00011.jpg 20160301092348_00012.jpg 20160301092348_00013.jpg 20160301092348_00014.jpg 20160301092348_00015.jpg
20160301092348_00016.jpg 20160301092348_00017.jpg 20160301092348_00018.jpg 20160301092348_00019.jpg 20160301092348_00020.jpg
20160301092348_00021.jpg 20160301092348_00022.jpg 20160301092348_00023.jpg 20160301092348_00024.jpg 20160301092348_00025.jpg
20160301092348_00026.jpg 20160301092348_00027.jpg 20160301092348_00028.jpg