065 - 045 til 047 - 1910

Mpr nr. A065045
Dato : 19100517
Forfatter:d. 7des, Kong Edward
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. I anledning af Kong Edward d. 7des bisættelse den 20 ds. skal man anmode direktionen om at foranledige, at der på Århus sindssygeanstalts bygninger flages på halv stang den nævnte dag fra kl 8 morgen til 4 eftermiddag. og derefter på hel stang indtil solen går ned. fra Justitsministeriet til anstalten.

Mpr nr. A065046
Dato : 19100514
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Statstilskud. Der spørges fra ministeriet om beløb som modtages i statstilskud, men ikke umiddelbart anvendes, indsættes til forretning. Man svarer, at det gør de. og indtægterne tilfalder anstaltens kasse.

Mpr nr. A065047
Dato : 19100517
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Mobilisering. En skrivelse, der er underskrevet af alle. Anstalten anmoder om, at mandlige opsyn fritages for at møde ved mobilisering. Dette afslås af krigsministeriet. Det nævnes i skrivelsen, at man tilstræber at lade kvindelige opsyn overtage mandspladserne, hvorfor behovet for en sådan fritagelse er faldende

 

Kasse 065

20160301093651_00001.jpg 20160301093651_00002.jpg 20160301093651_00003.jpg 20160301093651_00004.jpg 20160301093651_00005.jpg
20160301093651_00006.jpg 20160301093651_00007.jpg 20160301093651_00008.jpg