065 - 051 til 055 - 1910

Mpr nr. A065051
Dato : 19100408
Forfatter:Henningsen, E
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. E. Henningsen forespørger om der er brug for en medicinstuderende som kandidatvikar om sommeren. Overlægen svarer at pladserne er besat.

Mpr nr. A065052
Dato : 19100331
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Liste over modtagere af beretningen samt to udkast til skrivelser vedrørende beretningen

Mpr nr. A065053
Dato : 19100321
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement. I anledning af sundhedsstyrelsens skrivelse af 16 ds. fremsendes tjenstligt afskriften af de af justitsministeriet approberede spisereglementer for I, II og III forplejningsklasse samt for sygeplejen. Foruden de i reglementerne nævnte retter har direktionen givet tilladelse til at andre nærmere angivne retter, om hvilke det ikke antages at de vil medføre forøgelse af den budgetterede gennemsnitsudgift, må anvendes i husholdningen

Mpr nr. A065054
Dato : 19100312
Forfatter:Rentzmann
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. På dertil af finansministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at indsende det årlige regnskab for sindssygeanstalten så hurtigt som muligt efter hvert års 31. marts. Rentzmann

Mpr nr. A065055
Dato : 19100308
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Fælleslicitation. Finanslovskommissionen forespørger, om der ikke kan spares ved fælleslicitationer for alle anstalter. Hvortil direktionen svarer, at det næppe er tilfældet. Det er afprøvet for brændsels vedkommende. Endvidere forespørger man, hvorfor der er ansat et postbud ved Århus anstalten og hvornår denne post er oprettet. Man svarer, at der er 1 1/2 mil til Århus og at han første gang optræder i regnskabet 1852.

 

Kasse 065

20160303122103_00001.jpg 20160303122103_00002.jpg 20160303122103_00003.jpg 20160303122103_00004.jpg 20160303122103_00005.jpg
20160303122103_00006.jpg 20160303122103_00007.jpg 20160303122103_00008.jpg 20160303122103_00009.jpg 20160303122103_00010.jpg
20160303122103_00011.jpg 20160303122103_00012.jpg 20160303122103_00013.jpg 20160303122103_00014.jpg