065 - 066 til 072 - 1910

Mpr nr. A065066
Dato : 19100125
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Man spørger fra Dalstrup, hvor lang arbejdstiden er for arbejdsholdene og hvilke instrukser, der gælder for plejere. Sommer 7 1/2 - 11 1/2 form, 1 1/2 - 3 1/2 efterm vinter 8 1/2 - 11 1/2 form, 1 1/2 - 3 1/2 efterm 1/2 time hvil om form og efterm.

Mpr nr. A065067
Dato : 19100123
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Komedie. afbud til komedien.

Mpr nr. A065068
Dato : 19100119
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Brev til Stats- Universitets- og Det Kongelige bibliotek om tryksager for 2det halvår 1909.

Mpr nr. A065069
Dato : 19100119
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Grundplan. Medicinalkommissionen anmoder om en grundplan af hospitalet, man beklager kun at have den der er bag i festskriftet (1902).

Mpr nr. A065070
Dato : 19100214
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Bespisning.ændringsforslag til spisereglementet foreslået af A. Lund

Mpr nr. A065071
Dato : 19100326
Forfatter:Friedenreich, Sven, medicinstuderende, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Medicinstuderende Sven Friedenreich ansøger om kandidatpost fra 01.05 1910 til 10.09.1910 og ansættes med en løn af 100 kr. pr. måned og ophold på 2den klasse.

Mpr nr. A065072
Dato : 19100103
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientantal. Ministeriet forespørger hvor mange ptt. der er blevet afvist i 1909. Der foreligger en liste med navne og evt. optagelse ved en anden anstalt.

 

Kasse 065

20160303124817_00001.jpg 20160303124817_00002.jpg 20160303124817_00003.jpg 20160303124817_00004.jpg 20160303124817_00005.jpg
20160303124817_00006.jpg 20160303124817_00007.jpg 20160303124817_00008.jpg 20160303124817_00009.jpg 20160303124817_00010.jpg
20160303124817_00011.jpg 20160303124817_00012.jpg 20160303124817_00013.jpg 20160303124817_00014.jpg 20160303124817_00015.jpg
20160303124817_00016.jpg 20160303124817_00017.jpg 20160303124817_00018.jpg 20160303124817_00019.jpg 20160303124817_00020.jpg
20160303124817_00021.jpg 20160303124817_00022.jpg 20160303124817_00023.jpg 20160303124817_00024.jpg 20160303124817_00025.jpg
20160303124817_00026.jpg 20160303124817_00027.jpg 20160303124817_00028.jpg 20160303124817_00029.jpg 20160303124817_00030.jpg
20160303124817_00031.jpg 20160303124817_00032.jpg 20160303124817_00033.jpg 20160303124817_00034.jpg 20160303124817_00035.jpg
20160303124817_00036.jpg 20160303124817_00037.jpg 20160303124817_00038.jpg 20160303124817_00039.jpg 20160303124817_00040.jpg
20160303124817_00041.jpg