066 - 001 til 004 - 1911 og 1912

Mpr nr. A066001
Dato : 19120203
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Veje: Sognerådet for Vejlby ønsker træerne langs Stationsvej fældet, hvilket man i 1914 indvilliger i at gøre

Mpr nr. A066002
Dato : 19111216
Forfatter:Rasmussen, Inger Maarie, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Inger Marie Rasmussen. Ansat i Viborg, men rejste derfra p. g. a. utilfredshed med uddannelsen. Fuldførte denne i Århus. Flyttede herfra i 1917. Søger pension 1930 pg. a. sygdom fra Middelfart

Mpr nr. A066003
Dato : 19111220
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Jordemoderen i Veggerslev ønsker ptt i pleje, men læge Elmquist er tilbøjelig til at nægte det p.g.a. hjemmets karakter. Han ønsker at overlægen skriver afslaget, da han mener, at det kan skade hans praksis, hvis han selv gør det.

Mpr nr. A066004
Dato : 19120129
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Sag vedr. indtægter fra land- og havebrug

 

Kasse 066

20160315101648_00001.jpg 20160315101648_00002.jpg 20160315101648_00003.jpg 20160315101648_00004.jpg 20160315101648_00005.jpg
20160315101648_00006.jpg 20160315101648_00007.jpg 20160315101648_00008.jpg 20160315101648_00009.jpg 20160315101648_00010.jpg
20160315101648_00011.jpg 20160315101648_00012.jpg 20160315101648_00013.jpg 20160315101648_00014.jpg