066 - 010 til 012 - 1911 og 1912

Mpr nr. A066010
Dato : 19111031
Forfatter:Kjeldsen. Georg, artist
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Artist. Georg Kjeldsen tilbyder en forestilling på hospitalet og man siger tak. Hvad forestillingen går ud på fremgår ikke af brevet.

Mpr nr. A066011
Dato : 19110930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Bank. Ved en fejl er anstaltens indestående i Århus Privatbank kun blevet forrentet med 2% mod de aftalte 2 1/2% som herefter vil rette sig efter.

Mpr nr. A066012
Dato : 19111009
Forfatter:Statstidende
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Statstidende. Ministeriet meddeler at de hidtil gratis leverede eksemplarer af statstidende for fremtiden skal betales med 1 kr. pr kvartal samt postpenge 48 øre udenfor København

 

Kasse 066

20160308104200_00001.jpg 20160308104200_00002.jpg 20160308104200_00003.jpg 20160308104200_00004.jpg 20160308104200_00005.jpg
20160308104200_00006.jpg 20160308104200_00007.jpg 20160308104200_00008.jpg 20160308104200_00009.jpg 20160308104200_00010.jpg
20160308104200_00011.jpg