066 - 013 til 015 - 1911 og 1912

Mpr nr. A066013
Dato : 19111004
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ansættelse, plejere. Ifølge s 5 næstsidste stykke i lov om ordning af plejeforholdene på Statens sindssygehospitaler ansættes plejepersonalet af hospitalets overlæger ved kontrakt som stemples hvis lønnen i kontrakttiden overstiger 1200 kr. uanset begyndelseslønnen. Allerede ansatte ved lovens gennemførelse skal ikke oprette kontrakt

Mpr nr. A066014
Dato : 19111016
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Betaling. Dansk Kvindesamfund ønsker oplyst hvor mange gifte ptt. der er, subs. hvor mange der har børn. der skal vedtages en lov om hjælp til enker og enkemænds børn, hvortil samfundet vil stille ændringsforslag. Der fremsendes en liste over antallet af de forskellige civilstandsgrupper.

Mpr nr. A066015
Dato : 19111130
Forfatter:Haar, cand med et chir, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Cand. med. et chir. Haar ansættes som lægekandidat fra 1. december 1911, 100 kr. mdl. og fri station på 2den forplejningsklasse.

 

Kasse 066

20160308085108_00001.jpg 20160308085108_00002.jpg 20160308085108_00003.jpg 20160308085108_00004.jpg 20160308085108_00005.jpg
20160308085108_00006.jpg 20160308085108_00007.jpg 20160308085108_00008.jpg